Pravosuđe i osnovna prava

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi radne grupe  Dokumenta  Materijali

 

Već se probijaju rokovi za primenu mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 “Pravosuđe i osnovna prava”

15. septembar 2016.

Lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji u Leskovcu bilo je domaćin održavanja radionice i debate Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na temu reforme pravosuđa i primene Akcionog plana za nedavno otvoreno Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“. Na radionici, održanoj 14. septembra, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, koji koordinira Radnu grupu NKEU za Poglavlje 23, podelio je svoja znanja o ključnim pitanjima sadržanim u Akcionom planu za ovo poglavlje.

(Pročitajte više)

Otvorena poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i EU
18. jul 2016. godine
Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24 doneta je danas na Trećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu u skladu sa uslovima predstavljenim u zajedničkim pozicijama EU, gde su predstavljene i pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Delagaciju Srbije predvodio je premijer Aleksandar Vučić, dok je na čelu delegacije EU bio Miroslav Lajčak, šef diplomatije Slovačke koja trenuto predsedava Evropskim savetom.
Javni sastanak povodom predstavljanja finalne verzije Akcionog plana poglavlja 23

20. oktobar 2015. godine

Sastanak je otvorila Jovana Spremo, istraživačica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM-a objasnivši ulogu ove organizacije u koordinaciji radnom grupom NKEU za poglavlje 23. Ideja održavanja sastanka baš u Nišu bila je približavanje građanima širom Srbije rada Nacionalnog konventa i njegove uloge, odnosno koje su to specifične koristi koje građani Srbije imaju od detaljnog razrađivanja Akcionog plana za poglavlje 23.

(Pročitajte više)

Izveštaj sa sednice RG NKEU za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

3. septembar 2015. godine

Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM, otvorio je sastanak Radne grupe za poglavlje 23. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Holandske ambasade, nevladinih organizacija i predstavnici strukovnih udruženja. Sastanak Radne grupe bio je posvećen nezavisnosti javnog tužilaštva i nužnosti izmene Zakona o Državnom veću tužilaca (DVT) pre izbora za novi sastav DVT-a.

(Pročitajte više)

Objavljen izveštaj o uključivanju OCD u proces pregovora za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava 

18. maj 2015. godine

Ministarstvo pravde, zaduženo za vođenje pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, objavilo je izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora za ovo poglavlje. Izveštaj se odnosi na period od septembra 2013. do maja 2015. godine. Poseban deo izveštaja posvećen je saradnji sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlje 23.

(Pročitajte više)

Zaključci i zapisnik sa Zajedničke sednice Radnih grupa za poglavlja 23 i 24 

5. februar 2015. godine

Zaključci i zapisnik sa Zajedničke sednice Radnih grupa Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost, održane 24. decembra 2014. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

(Pročitajte više)

MUP da objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24

24. decembar 2014. godine

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

(Pročitajte više)

Izveštaj sa konstitutivne sednice Radne grupe za poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

4. avgust 2014. godine

Osnivačka sednica Radne grupe NKEU koja se bavi poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava održana je 4. avgusta 2014. godine u Zelenom salonu u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.

Izveštaj u celini, možete pročitati ovde.