Pravda, sloboda i bezbednost

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi radne grupe  Dokumenti  Materijali

Dijalog civilnog društva i parlamenta neophodan za evropski put Srbije
16. novembar 2016. godine
Prvi susret Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa novim poslanicima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za evropske integracije održan je 15. novembra 2016. u Narodnoj skupštini Republike Srbije. “U predstojećem periodu ključ je na praćenju reformi u okviru poglavlja 24 i na tome da li će ovaj proces zaista doneti boljitak građanima na polju bezbednosti, zaštite prava i pristupa pravdi”, istakla je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić otvarajući konsultativni sastanak Radne grupe NKEU za poglavlje 24 kojom koordinira BCBP i poslanika iz vladajuće koalicije i opozicije.
Otvorena poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i EU
18. jul 2016. godine
Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24 doneta je danas na Trećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu u skladu sa uslovima predstavljenim u zajedničkim pozicijama EU, gde su predstavljene i pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Delagaciju Srbije predvodio je premijer Aleksandar Vučić, dok je na čelu delegacije EU bio Miroslav Lajčak, šef diplomatije Slovačke koja trenuto predsedava Evropskim savetom.
Konvent će biti konsultovan oko teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 24

14. mart 2016. godine

Nacrt Pregovaračke pozicije za poglavlje 24 i finalna verzija Akcionog plana za to poglavlje bile su glavne teme konsultativnog sastanka Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o EU sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti koji je BCBP organizovao 11. marta 2016. godine u Domu Narodne skupštine.

(Pročitajte više)

Akcioni plan za poglavlje 24 se sprovodi kao da su pregovori već otvoreni

16. oktobar 2015. godine

Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti će se najmanje dva puta godišnje sastajati sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji kako bi zajednički analizirali i pripremili Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24, a Ministarstvo unutrašnjih poslova se obavezalo da će objaviti zbirne komentare organizacija civilnog društva na taj plan, kao i poslednju verziju ovog strateškog dokumenta na srpskom jeziku.

(Pročitejte više)

Radna grupa NKEU i Pregovaračka grupa za Poglavlje 24 definisale preporuke za unapređenje pregovora

11. februar 2015. godine

Proces izrade i sadržaj Akcionog plana za ‪Poglavlje 24‬ po prvi put su bili tema diskusije koja je okupila predsednika Pregovaračkog tima i koordinatore za svih 10 politika u okviru ovog poglavlja, preko 20 organizacija građanskog društva i veliki broj predstavnika medija na sednici Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji.
Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, koji koordinira Radnom grupom Konventa za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost, Sonja Stojanović Gajić podsetila je da su organizacije civilnog društva tražile u decembru 2014. da se Akcioni plan učini javno dostupnim.

 

Zaključci i zapisnik sa Zajedničke sednice Radnih grupa za poglavlja 23 i 24 

5. februar 2015. godine

Zaključci i zapisnik sa Zajedničke sednice Radnih grupa Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost, održane 24. decembra 2014. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

(Pročitajte više)

 

MUP da objavi Nacrt akcionog plana za Poglavlje 24

24. decembar 2014. godine

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za Poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

(Pročitajte više)

 

Oformljena je radna grupa za Poglavlje 24- Pravda, sloboda i bezbednost

18. jul 2014.

Radna grupa za poglavlje 24 zvanično je oformljena na konstitutivnoj sednici održanoj 18. jula 2014. godine u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Cilj ove radne grupe jeste da prati proces pregovora Srbije sa EU u oblastima slobode, bezbednosti i pravde. Organizacije i pojedinci okupljeni u ovoj grupi će doprineti procesu pregovora sa EU kroz formulisanje predloga za unapređenje politika u oblastima slobode, bezbednosti i pravde. Koordinator radne grupe je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP).