Ekonomska i monetarna politika, Carinska unija

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

Koordinator:     

dr Marko Malović, Institut ekonomskih nauka

Članovi:

 1. Aleksandar Vulović, DLS
 2. mr Aleksandar Zdravković, IEN
 3. Aleksandar Lojpur, Pokret akcionara radnika i sindikata Srbije, PARISS 
 4. dr Boško Živković, BU
 5. Dragan Filimonović, MSc, IEN
 6. dr Dragana Gnjatović, KU
 7. dr Goran Nikolić, IzES
 8. dr Isidora Ljumović, EI
 9. dr Ivan Marković, NU
 10. dr Ivan Nikolić, EI
 11. Jasminko Hadžisalihović, Pokret za TOleranciju
 12. dr Jelena Minović, IEN
 13. dr Mališa Đukić, UU
 14. Marija Mijatović, Udruženje Centar “Đorđe Vajfert”
 15. dr Milojko Arsić, BU
 16. Nikša Vušurović, Unicredit banka
 17. dr Saša Ranđelović, BU
 18. Slađana Sredojević, Udruženje banaka Srbije
 19. dr Spasoje Tuševljak, UIS
 20. dr Srđan Marinković, NU
 21. dr Svetlana Popović, BU
 22. dr Vesna Aleksić, IEN
 23. mr Živojin Misić, Expobank CZ
 24. dr Zoran Grubišić, UU