Preduzetništvo i industrijska politika

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

Preduzetništvo i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji

23. februar 2016. godine

Vlada Srbije, proglasila je 2016. godinu godinom preduzetništva. Tim povodom Ekonomsko poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji, Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika i Privredna komora Srbije, organizovali su 11. februara 2016. godine skup na kome se raspravljalo o načinima kako da se 2016. godina iskoristi sa ciljem unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

(Pročitajte više)

Održana treća sednica Radne grupe za poglavlje 20 Preduzetništvo i industrijska politika

13. oktobar 2015. godine

Treća sednica RG NKEU za poglavlje 20 održana je u utorak 13.10.2015. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine RS. Sednica je tematski podeljena u dve celine posvećene: Predstavljanju Izveštaja sa skrininga i pripremi izrade pregovaračke pozicije i diskusiji sa predstavnicima Pregovaračke grupe za poglavlje 20 o preporukama Radne grupe u Knjizi preporuka. Više…

Održana druga sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika

19. februar 2015. godine

Druga sednica RG NKEU za poglavlje 20 održana je u četvrtak 19.02.2015. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine RS. Sednica je bila posvećena definisanju uloge poslovnih organizacija i klastera u kreiranju boljeg poslovnog okruženja i podizanja konkurentnosti srpske privrede. Više…

Održana prva sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 20-Preduzetništvo i industrijska politika

25. septembar 2014. godine

U četvrtak 25.09.2014. godine u Velikoj Plenarnoj sali Narodne skupštine RS održana je prva sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika. Radna grupa za poglavlje 20 okuplja preko pedeset članova i čine je predstavnici privrednih komora, udruženja preduzetnika, poslodavaca, klastera, akademskih institucija, nevladinih organizacija i drugi predstavnici civilog društva. Radnom grupom koordinira Sanja Filipović ispred Ekonomskog instituta. Više…