Sloboda kretanja radnika, Socijalna politika i zapošljavanje

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi Dokumenta Materijali

Promotivni spot i analiza za poglavlja 2 i 19

17. novembar 2016. godine

Koordinatorka radne grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19 Bojana Ružić autorka je analize “Dometi lokalizacije politike zapoljavanja u EU: Lekcije za Srbiju”, koja je izrađena uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. U okviru iste podrške za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje objavljen je i promotivni video spot, u čijoj su realizaciji učestvovali studenti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

(Pročitajte više)

Analitičkom podrškom do kvalitetnih pregovora

21. oktobar 2016. godine

U toku pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom analitička podrška koju pružaju i organizacije civilnog društva okupljene u radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) važan je segment kroz koji može da se stvori osnova za što kvalitetniji proces i najbolje rezultate. Ono što Srbija, sa svoje strane, iznosi na pregovarački sto treba da bude zasnovano na analizama i istraživanjima. NKEU unutar svojih Radnih grupa ima predstavnike instituta i akademske zajednice koji sprovode analize, međutim, do sada je to uglavnom rađeno na dobrovoljnoj bazi, bez novčane nadoknade. Zbog uloge koju ima u procesu pregovora, analitička podrška je važna, pa je zato neophodno stvoriti i sistem za njeno funkcionisanje. Ovo su neki od zaključaka konferencije “Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji” na kojoj su glavne nalaze svojih analiza predstavili koordinatori Radnih grupa NKEU za poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 15 – Energetika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i osnovna  prava i 27 – Životna sredina. Analize su izrađene uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, koja je bila i jedan od organizatora ove konferencije.

(Pročitajte više)

U oblasti socijalne politike i zapošljavanja saradnja sa civilnim društvom je potreba, a ne uslov

8. jul 2016. godine

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje održana je u petak, 8. jula 2016. u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije. Povod za sednicu bilo je objavljivanje Izveštaja o skriningu za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i video sastanak održan 14. juna između predstavnika Evropske komisije i predstavnika nadležnih institucija Republike Srbije koji je u fokusu imao ovo poglavlje.

(Pročitajte više)

Pohvaljena uloga Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u lobiranju za otvaranje poglavlja

8. jul 2016. godine

Šefica Pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević pohvalila je danas ulogu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) u naporima da se otvore pregovaračka poglavlja 23 i 24. „Zasluga organizacija civilnog društva okupljenih u NKEU u procesu pristupanja Srbije i otvaranja pregovaračkih poglavlja je ogromna“, rekla je Miščević na sastanaku radne grupe NKEU za Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje, koju vodi Fondacija Centar za demokratiju.

(Pročitajte više)

Lokalnim putem do evropskih sredstava

20. maj 2016. godine

Saradnja lokalne samouprave i lokalnih organizacija civilnog društva neophodni su kako bi se dobila sredstva iz Evropskog socijalnog fonda (ESF). Ovo je  jedan od glavnih zaključaka tribine “Evropski socijalni fond za građane i građanke – zapošljavanje i socijalna inkluzija”, održane u četvrtak, 19. maja 2016. u Sremskoj Mitrovici.

(Pročitajte više)

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

11. decembar 2015. godine

Fondacija Centar za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), u petak, 11. decembra 2015. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

(Pročitajte više)

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Socijalni dijalog treba da bude unapređen, osnovni je zaključak u Izveštaju, koji se, ove godine, samo površno osvrće na radno zakonodavstvo. Ponovo je ukazano da treba ograničiti praksu donošenja zakona po hitnoj proceduri. To je od izuzetne važnosti i za rad Socijalno ekonomskog saveta čiji se uticaj u Izveštaju ocenjuje kao ograničen.

(Pročitajte više)

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

18. decembar 2014. godine

Juče je u Nišu održana Treća sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, a teme su bile reforma celokupnog sistema inspekcijskog nadzora i  predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno. Sednicu je sazvala Fondacija“Centar za demokratiju,“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 i 19.

Rezultati najnovijeg ispitivanja stavova građana, koje je sprovela Fondacija Centar za demokratiju pokazuju da oko polovine građana Srbije ima zamerke na rad inspekcijskih službi, od čega je najveći broj pritužbi na račun neažurnosti, nezainteresovanosti i spore reakcije inspektora, kao i na njihovo neizlaženje na teren.

(Pročitajte više)

Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike

15. oktobar 2014. godine

Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile slabe ocene napretka u tim oblastima  iznete u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe.

Kako u zaključcima godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU stoji da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut ograničen napredak, okupljeni su predstavnici organizacija zaiteresovanih za ove teme  koji su detaljno razmotrili ove navode. Članovi radne grupe su još na prvom sastanku u junu ove godine izrazili nezadovoljstvo povodom izostanka javne rasprave prilikom donošenje Zakona o radu, kao i u vezi sa hitnom procedurom po kojoj je donet zakon. Izveštaj Evropske komisije potvrdio je ono na šta je Radna grupa ukazivala.

(Pročitajte više)

Izveštaj sa inicijalnog sastanka Radne grupe Slobodno kretanje radnika i Socijalna politika i zapošljavanje

26. jun 2014.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji zadužena za praćenje pregovora u poglavljima dva – Slobodno kretanje radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje, održala je u četvrtak 26. juna inicijalni sastanak u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Radna grupa trenutno ima više od 20 članova, predstavnika najrelevantnijih organizacija civilnog društva, sindikata, udruženja poslodavaca, Međunarodne organizacije rada i akademske zajednice, a njenim radom koordinira Fondacija Centar za demokratiju.

Cilj radne grupe je praćenje pomenutih pregovaračkih poglavlja, kao i nadgledanje zakonodavnih i reformskih aktivnosti u ovim oblastima, uz praćenje efekata i primene nove zakonske regulative.

(Pročitajte više)