Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga; Slobodno kretanje kapitala; Finansijske usluge