Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Slobodno kretanje kapitala, Finansijske usluge

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

Održan drugi sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 3, 4 i 9 

19. oktobar 2015. godine

Danas je održan drugi sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 3, 4 i 9  a koju vodi Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju  FEFA. Sastanak je bio posvećen poglavlju 3 Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga.

Član Pregovaračkog tima zadužen za ovo Poglavlje, Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, predstavio je tok i proces pregovora u ovom Poglavlju.

Osnovana Radna grupa NKEU za poglavlja 3, 4 i 9

26. jun 2015. godine

U petak 26. juna u prostorijama Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju osnovana je Radna grupa NKEU koja će pratiti poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Slobodno kretanje kapitala i 9 – Finansijske usluge. Radnu grupu vode profesor Zoltan Vig i Miloš Erić ispred FEFA-e. Naredni sastanak RG biće održan nakon što budu objavljeni izveštaji o skriningu za ova poglavlja.