Članovi

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi Dokumenti  Materijali

Koordinator:     

Zlatko Stefanović, Univerzitet Union

Članovi:              

 1. Advokatska kancelarija Petrović-Đorđević
 2. dr Katarina Jovičić, pravnica
 3. Jelena Lepetić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 4. Marija Đorđević, pravnica
 5. Marko Vujović, pravnik
 6. mr Bojan Stanivuk, pravnik
 7. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
 8. prof. dr Sonja Bunčić, pravnica
 9. Sanja Sarić, CRHoV
 10. Sonja Subašić, diplomirani pravnik
 11. Ujedinjeni akcionari Tehnohemije