Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

Zaključci i preporuke sa četvrtog sastanka Radne grupe za poglavlje 22

22. januar 2016. godine

Radna grupa za poglavlje 22 održala je 22. januara 2016. godine sastanak posvećen pripremi Akcionog plana (AP). O procesu pripreme ovog dokumenta govorila je Ana Ilić predsednica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 22.

(Pročitajte više)

Zaključci i preporuke sa trećeg sastanka Radne grupe za poglavlje 22

23. septembar 2015. godine

Radna grupa za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, održala je u sredu 23. septembra 2015. godine treću sednicu na kojoj se raspravljalo o najboljim modelima institucionalnog mehanizma za upravljanje kohezionom politikom koji bi Srbija valjalo da uspostavi. Analitičku osnovu za ovu sednicu predstavljala je analiza politike autora Ognjena Mirića – eksperta za EU fondove i Ivana Kneževića – koordinatora Radne grupe, koja je objavljena u okviru Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.

(Pročitajte više)

Održana druga sednica Radne grupe za poglavlje 22

26. decembar 2014. godine

U petak 26. decembra 2014. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije, održan je sastanak radne grupe za poglavlje 22- Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata koji je imao za cilj informisanje članova radne grupe o tekućim pripremama za bilateralni skrining za ovo poglavlje, koji je zakazan za 28. i 29. januar 2015. godine. O toku priprema, prisutne je informisao Branko Budimir pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije.

(Pročitajte više)

Zaključci i preporuke sa prvog sastanka Radne grupe NKEU za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 

6.  oktobar 2014.  godine

U ponedeljak 6. oktobra 2014. godine, u Plavom salonu Narodne skupštine RS, uspostavljena je radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja se bavi pregovaračkim poglavljem 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Na sastanku su govorili Ana Ilić, predsednica Pregovaračke grupe za Poglavlje 22 -Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Ognjen Mirić, regionalni menadžer, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Sednicu je vodio koordinator ove Radne grupe, Ivan Knežević, ispred Evropskog pokreta u Srbiji. Za ovu radnu grupu je prijavljeno oko 30 organizacija koje uključuju razvojne regionalne agencije, nevladine organizacije, think thank-ove, predstavnike sindikata i druge.

(Pročitajte više)