Finansijske i budžetske odredbe

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenti  Materijali

Radna grupa za Poglavlje 33 počela sa radom

9. maj 2017. godine

Radna grupa Nacionalnog konvetna o EU koja će se baviti pitanjima koja se tiču pravila o finansijskim sredstvima koja su neophodna za finansiranje budžeta Evropske unije, počela je sa radom ove nedelje.

(pročitaj više)