Razmatrana Medijska Strategija na sednici Konventa

27 February 2019, Comments: 0

26. februar 2019. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji razmatrala je Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Ocenjeno je da su u Nactru strategije vrlo dobro analizirani uzroci  lošeg stanja i iznete neke dobre inicijative za unapređivanje stanja u javnim informisanju, ali da treba raditi i na njenom upotpunjavanju.

Saglasno delokrugu Radne grupe,  ukazano je na potrebu da se:

  • Javno infoirmisanje razvija kao segment informacionog društva i procesa opšte digitalizacije u zemlji;
  • Daju pozitivni odgovori na sve primedbe koje su iznete u izveštajima Evropske unije o stanju u Poglavlju 10
  • Unapređuju digitalne kompetencije građana  i novinara;
  • Osnuje jedinstveni državni  organ za  digitalizaciju i javno informisanje;
  • Obrazuje jedinstveno regulaciono telo za elektronske medije, elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj;
  • Iskoriste mogućnosti  dolazeće  5G tehnologije za razvoj novih servisa;
  • Primene prednosti blokčein tehnologije
  • Prevaziđe nedostatak adekvatnog informisanja o delovanju civilnog sektora
  • Unapredi  informisanje osetljivih društvenih grupa, a posebno mladih.

Radna grupa teži da s iznetim predlozima i inicijativama učestvuje u daljem procesu  izrade Strategije. Na sednici je razmatran i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti. Komentari i preporuke će biti dostavljeni Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji održana je u utorak, 26. februara 2019. godine, u Zelenom salonu Narodne skupštine Republike Srbije.