Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata: Materijali