Sastanak koordinatora radnih grupa sa šefovima pregovaračkih radnih grupa