Sastanak NKEU i Odbora za EI povodom pregovaračkih pozicija za poglavlja 14 i 21, 22. oktobar 2018.