Sastanak Radne grupe za Poglavlje 27 Životna sredina