Sastanak RG za P2 i 19, 22. septembar 2017. godine