Sastanak RG za P2 i 19 sa Kristijanom Vestfal, 29. jun 2018.