Sastanak RG za Poglavlje 24 sa Odborom za odbranu i unutrašnju politiku