Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje: Materijali