Članovi Radne grupe za poglavlja 30 i 31

Koordinator:

ISAC FondIgor Novaković

Članovi Podgrupe za Poglavlje 30:

 1. Aleksej Tarasjev – Institut za biološka istraživanja
 2. Bojana Selaković – Građanske inicijative
 3. Bojana Todorović – nezavistan ekspert
 4. Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 5. Dušan Protić – Centar za evropske politike
 6. Ivana Lazarević – bez afilijacije
 7. Jadranka Jelinčić – Centar za primenjene evropske studije
 8. Jelena Šapić – Centar za istraživanje javnih politika
 9. Jovana Perkučin – ISAC Fond
 10. Marina Šestović – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 11. Mirjana Kranjac – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 12. Nemanja Todorović Štiplija -European Western Balkans i Centar za savremene politike
 13. Predrag Bjelić – Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu
 14. Predrag Cvetković – redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu
 15. Sanja Filipović – Ekonomski institut
 16. Snežana Avrić – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 17. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove
 18. Ivan Vejvoda – Fondacija Centar za demokratiju
 19. Nikola Burazer – Centar za savremenu politiku
 20. Nikola Cuckić – Centar za savremenu politiku

 

Članovi Podgrupe za Poglavlje 31:

 1. Adel Abusara – Tim Evropa
 2. Aleksandar Bogdanović – Evropski pokret u Srbiji
 3. Aleksandra Joksimović – Centar za spoljnu politiku
 4. Dragan Đukanović – Institut za međunarodnu politiku i privredu
 5. Đorđe Popović – Beogradski fond za političku izuzetnost
 6. Filip Čolaković – Akademija Nacionalog  razvoja
 7. Filip Ejdus – Fakultet političkih nauka
 8. Irina Rizmal – ekspertkinja za sajber bezbednost
 9. Isidora Stakić – Beogradski centar za bezbednonu politiku
 10. Jadranka Jelinčić – Centar za primenjene evropske studije
 11. Jelena Radoman – samostalna istraživačica
 12. Katarina Đokić – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 13. Maja Divac – produkcijska grupa Mreža
 14. Marko Savković – Beogradski fond za političku izuzetnost
 15. Milan Igrutinović – Institut za evropske studije
 16. Milan Krstić – Fakultet političkih nauka
 17. Milovan Milošević – Atlantski savet Srbije
 18. Mirjana Kosić – Transconflict
 19. Natan Albahari – ISAC Fond
 20. Nemanja Todorović Štiplija – Centar savremene politike (European Western Balkans)
 21. Nenad Stakić – Fakultet za bezbednost
 22. Seška Stanojlović – potpredsednik, Helsinški odbor za ljudska prava
 23. Stevan Nedeljković – Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 24. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove
 25. Ivan Vejvoda – Fondacija Centar za demokratiju
 26. Nikola Burazer – Centar za savremenu politiku
 27. Nikola Cuckić – Centar za savremenu politiku