Članovi

Koordinator:

Igor Novaković, ISAC Fond

Članovi Radne grupe za Poglavlje 30:

 1. Bojana Selaković, Građanske inicijative
 2. Bojana Todorović, nezavistan ekspert
 3. Dane Pribić, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 4. Dr Aleksej Tarasjev, Institut za biološka istraživanja
 5. Dr Mirjana Kranjac, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 6. Dr Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu
 7. Dr Predrag Cvetković, redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu
 8. Dr Sanja Filipović, Ekonomski institut
 9. Dušan Protić, Centar za evropske politike
 10. Ivana Lazarević, Istraživački forum, Evropski pokret u Srbiji
 11. Jelena Šapić, Centar za istraživanje javnih politika
 12. Jovana Perkučin, ISAC Fond
 13. Marina Šestović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 14. Nemanja Todorović Štiplija, European Western Balkans i Centar za savremene politike
 15. Snežana Avrić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 16. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove

Članovi Radne grupe za Poglavlje 31:

 1. Adel Abusara, Tim Evropa
 2. Aleksandar Bogdanović, Evropski pokret u Srbiji
 3. Aleksandra Joksimović, predsednica, Centar za spoljnu politiku
 4. Đorđe Popović, koordinator, Beogradski fond za političku izuzetnost
 5. dr Dragan Đukanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu
 6. dr Filip Ejdus, Fakultet političkih nauka
 7. dr Maja Divac, produkcijska grupa Mreža
 8. dr Marko Savković, Beogradski fond za političku izuzetnost
 9. Filip Čolaković, Akademija Nacionalog  razvoja
 10. Irina Rizmal, ekspertkinja za sajber bezbednost
 11. Isidora Stakić, Beogradski centar za bezbednonu politiku
 12. Jelena Radoman, samostalna istraživačica
 13. Katarina Đokić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 14. Milan Igrutinović, Institut za evropske studije
 15. Milan Krstić, Fakultet političkih nauka
 16. Milovan Milošević, izvršni direktor, Atlantski savet Srbije
 17. Mirjana Kosić, Transconflict
 18. Natan Albahari, ISAC Fond
 19. Nemanja Todorović Štiplija, Centar savremene politike (European Western Balkans)
 20. Nenad Stakić, Fakultet za bezbednost
 21. Seška Stanojlović, potpredsednik, Helsinški odbor za ljudska prava
 22. Stevan Nedeljković, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 23. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove