Članovi Radne grupe za poglavlja 30 i 31

Koordinator:

Igor Novaković, ISAC Fond

Članovi Radne grupe za Poglavlje 30:

 1. Aleksej Tarasjev – Institut za biološka istraživanja
 2. Bojana Selaković – Građanske inicijative
 3. Bojana Todorović – nezavistan ekspert
 4. Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 5. Dušan Protić – Centar za evropske politike
 6. Ivana Lazarević 
 7. Jelena Šapić – Centar za istraživanje javnih politika
 8. Jovana Perkučin – ISAC Fond
 9. Marina Šestović – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 10. Mirjana Kranjac – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 11. Nemanja Todorović Štiplija -European Western Balkans i Centar za savremene politike
 12. Predrag Bjelić – Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu
 13. Predrag Cvetković – redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu
 14. Sanja Filipović – Ekonomski institut
 15. Snežana Avrić – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 16. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove

 

Članovi Radne grupe za Poglavlje 31:

 1. Adel Abusara – Tim Evropa
 2. Aleksandar Bogdanović – Evropski pokret u Srbiji
 3. Aleksandra Joksimović – Centar za spoljnu politiku
 4. Dragan Đukanović – Institut za međunarodnu politiku i privredu
 5. Đorđe Popović – Beogradski fond za političku izuzetnost
 6. Filip Čolaković – Akademija Nacionalog  razvoja
 7. Filip Ejdus – Fakultet političkih nauka
 8. Irina Rizmal – ekspertkinja za sajber bezbednost
 9. Isidora Stakić – Beogradski centar za bezbednonu politiku
 10. Jelena Radoman – samostalna istraživačica
 11. Katarina Đokić – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 12. Maja Divac – produkcijska grupa Mreža
 13. Marko Savković – Beogradski fond za političku izuzetnost
 14. Milan Igrutinović – Institut za evropske studije
 15. Milan Krstić – Fakultet političkih nauka
 16. Milovan Milošević – Atlantski savet Srbije
 17. Mirjana Kosić – Transconflict
 18. Natan Albahari – ISAC Fond
 19. Nemanja Todorović Štiplija – Centar savremene politike (European Western Balkans)
 20. Nenad Stakić – Fakultet za bezbednost
 21. Seška Stanojlović – potpredsednik, Helsinški odbor za ljudska prava
 22. Stevan Nedeljković – Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative
 23. Tibor Moldvai – Institut za evropske poslove