30 Ekonomski odnosi sa inostranstvom, 31 Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika - Članovi RG

Koordinator:

Igor Novaković, ISAC Fond

Članovi PG 30:

 1. Snežana Avrić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 2. Bojana Selaković, Građanske inicijative
 3. Dr Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet univerziteta u Beogradu
 4. Dr Predrag Cvetković, redovni profesor, Pravni fakultet u Nišu
 5. Dr Sanja Filipović, Ekonomski institut
 6. Dr Mirjana Kranjac, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 7. Ivana Lazarević, Istraživački forum, Evropski pokret u Srbiji
 8. Jovana Perkučin, ISAC Fond
 9. Dane Pribić, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 10. Dušan Protić, Centar za evropske politike
 11. Jelena Šapić, Centar za istraživanje javnih politika
 12. Nemanja Todorović Štiplija, European Western Balkans i Centar za savremene politike
 13. Marina Šestović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
 14. Dr Aleksej Tarasjev, Institut za biološka istraživanja

Članovi PG 31:

 1. Adel Abusara, Tim Evropa
 2. Aleksandar Bogdanović, Evropski pokret u Srbiji
 3. Aleksandra Joksimović, predsednica, Centar za spoljnu politiku
 4. Đorđe Popović, koordinator, Beogradski fond za političku izuzetnost
 5. dr Dragan Đukanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu
 6. dr Filip Ejdus, Fakultet političkih nauka
 7. Filip Čolaković, Akademija Nacionalog  razvoja
 8. Irina Rizmal, ekspertkinja za sajber bezbednost
 9. Isidora Stakić, Beogradski centar za bezbednonu politiku
 10. Jelena Radoman, samostalna istraživačica
 11. Katarina Đokić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 12. dr Katarina Štrbac, pukovnik
 13. dr Maja Divac, produkcijska grupa Mreža
 14. dr Marko Savković, Beogradski fond za političku izuzetnost
 15. Milan Igrutinović, Institut za evropske studije
 16. Milan Krstić, Fakultet političkih nauka
 17. Milovan Milošević, izvršni direktor, Atlantski savet Srbije
 18. Mirjana Kosić, Transconflict
 19. Natan Albahari, ISAC Fond
 20. Nemanja Todorović Štiplija, Centar savremene politike (European Western Balkans)
 21. Nenad Stakić, Fakultet za bezbednost
 22. Seška Stanojlović, potpredsednik, Helsinški odbor za ljudska prava
 23. Stevan Nedeljković, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative