Srbija ima odličnu osnovu za jačanje interkulturalnog obrazovanja

27 February 2017, Comments: 0

27. februar 2017. godine

Srbija ima odličnu osnovu za jačanje interkulturalnog obrazovanja, istaknuto je na današnjoj sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 26 Obrazovanje i kultura. Teme sastanka u Narodnoj skupštini, kojem je pristustvovala i državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Anamarija Viček, bile su nacionalne manjine i politika obrazovanja, kao i pitanje jačanja interkulturalnih praksi u kulturoliški razvrsnim školama.

Sekretarka Viček  je naglasila da je pravo nacionalnih manjina na obrazovanje garantovano Ustavom, i da je država dužna da to pravo obezbedi. Ona je takođe istakla važnost obezbeđivanja svih udžbenika i nastavnih sredstava predviđenih planom udžbenika na jezicima manjina, što je predstavljalo i jedan od preduslova za otvaranje Poglavlja 26, koje je danas i otvoreno.

Tijana Jokić, iz Centra za obrazovne politike, podsetila je da bi svaki nastavnik trebalo da poznaje specifičnosti kulture učenika kojima predaje, kako bi se dalje razvila svest o otvorenosti za razumevanje različitih kultura.

Sastanak je zaključila koordinatorka Radne grupe, Ana Vušurović, koja je naglasila da u ovoj oblasti postoji partnerski odnos, kao i slični stavovi i zajednički cilj, a posebno u onom delu koji se odnosi na jednako obrazovanje dece i mladih.