Stavovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 o principima za rešavanje kosovskog pitanja

29 March 2018, Komentari 0

29. mart 2018. godine

Stavovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 o principima za rešavanje kosovskog pitanja koji će biti predstavljeni na skupu koji se organizuje u okviru Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu 31. marta 2018. godine:

Stavovi Radne grupe za Poglavlje 35 o principima za rešavanje kosovskog pitanja