Susret NKEU sa predsednikom Evropskog parlamenta Tajanijem