Zaštita zdravlja i zaštita potrošača

Koordinator:

Dušan Protić, Centar za evropske politike CEP

Članovi:

 1. Aleksa Radonjić
 2. Aleksandar Prica, Asocijacija Duga
 3. Aleksandar Vukalović
 4. Ana Saćipović, Osvit
 5. Bogdan Veljković, Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine Beograd
 6. Borivoje Đorđević, Udruženje Narodni parlament
 7. dr Božana Peregi, NIK ELIKSIR PLUS d.o.o.
 8. Damjan Damjanović, Plavi krug
 9. Davor Duboka, Nacionalna organizacija za retke bolesti
 10. Dušanka Samardžić Kalezić, Privredna komora Srbije
 11. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Asocijacija za borbu protiv side JAZAS
 12. Đurica Stankov, AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
 13. Goran Radisavljević, Timočki omladinski centar
 14. Hamed Nuković, Jednakost
 15. Ivana Zonjić, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije
 16. Jelena Mićunović, Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine
 17. Jovanka Knežević, APOS
 18. Ljiljana Tomašić, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije
 19. Marija Jevtić, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 20. Marina Mijatović, Pravni skener
 21. Milan Manojlović, Udruženje Menadžera primarne zdravstvene zaštite Srbije
 22. Milan Rogulja, BIOGEN
 23. Milica Zarić, Monitoring konsultant EU fondova
 24. Mladen Alfirović, NOPS
 25. Prof dr Nada Kostić, Udruženje za demokratiju Davidović-Grol
 26. Novica Jovanović, OOP Vlasotince
 27. Petar Bogosavljević, Pokret za zaštitu potrošača Srbije
 28. „Prevent“ udružrnje
 29. Radmila Milivojević, Evropski pokret u Srbiji
 30. Radomir Jevtić, Korak napred
 31. Ružica Stančić, Privredna Komora Kragujevac
 32. Svetlana Dimitrijević Salom, SPAS
 33. dr Svetlana Vesanović
 34. Vera Vida, Centar za zaštitu potrošača
 35. Vesna Zorić, Egal
 36. Višeslav Hadži-Tanović, Udruženje „Privatni lekari Srbije“
 37. Vladimir Antić, USOP
 38. Zoran Nikolić, NOPS
 39. Zorana Bizetić, Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije