Siniša Šikman

Siniša Šikman

Finansijski menadžer

U timu Nacionalnog konventa, Siniša upravlja materijalno-finansijskim poslovanjem Konventa.

Ima puno iskustva u radu sa nevladinim sektorom, na pozicijama finansijski savetnik, izvršni sekretar, projektni menadžer.

Siniša je završio Fakultet za inženjerski menadžment, a takođe je i sertifikovani knjigovođa.

Bio je zaposlen u Beogradskoj otvorenoj školi, Centru za nenasilni otpor, knjigovodstvenoj agenciji, a ima i iskustvo rada na projektima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon što je pohađao obuke koje su nadograđivale njegovo akademsko obrazovanje, Siniša 2003. godine počinje kontinuirano da drži obuku u oblastima: timski rad, organizacija, komunikacijske veštine, strateška i nenasilna borba. Vrlo je tražen i cenjen predavač i svoje iskustvo prenosi širom sveta.

Posebno je zainteresovan za oblasti ljudska prava, ekologija, privreda, i oblast pregovora sa EU o statusu Kosova i Metohije.