Dokumenti EU

Pregovaračke pozicije
 • Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe
 • Poglavlje 2: Slobodno kretanje radnika
 • Poglavlje 3: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
 • Poglavlje 4: Slobodno kretanje kapitala
 • Poglavlje 5: Javne nabavke
 • Poglavlje 6: Pravo privrednih društava
 • Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine
 • Poglavlje 8: Politika konkurencije
 • Poglavlje 9: Finansijske usluge
 • Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji
 • Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poglavlje 12: Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • Poglavlje 13: Ribarstvo
 • Poglavlje 14: Transportna politika
 • Poglavlje 15: Energetika
 • Poglavlje 16: Oporezivanje
 • Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika
 • Poglavlje 18: Statistika
 • Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje – Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 20
 • Poglavlje 20: Preduzetništvo i industrijska politika
 • Poglavlje 21: Trans-evropske mreže
 • Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava – Zajednička pozicija EU za Poglavlje 23 i Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 23
 • Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost – Zajednička pozicija EU za Poglavlje 24 i Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 24.
 • Poglavlje 25: Nauka i istraživanje
 • Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura – Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 26
 • Poglavlje 27: Životna sredina
 • Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • Poglavlje 29: Carinska unija
 • Poglavlje 30: Spoljni odnosi
 • Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • Poglavlje 32: Finansijska kontrola – Zajednička pozicija EU i Pregovaračka pozicija Republike Srbije
 • Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe
 • Poglavlje 34: Institucije
 • Poglavlje 35: Ostalo – Zajednička pozicija EU
Izveštaji sa skrininga
Rezultati skrininga
 • Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe
 • Poglavlje 2: Slobodno kretanje radnika
 • Poglavlje 3: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
 • Poglavlje 4: Slobodno kretanje kapitala
 • Poglavlje 5: Javne nabavke
 • Poglavlje 6: Pravo privrednih društava
 • Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine
 • Poglavlje 8: Politika konkurencije
 • Poglavlje 9: Finansijske usluge
 • Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji
 • Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poglavlje 12: Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • Poglavlje 13: Ribarstvo
 • Poglavlje 14: Transportna politika
 • Poglavlje 15: Energetika
 • Poglavlje 16: Oporezivanje
 • Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika
 • Poglavlje 18: Statistika
 • Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje
 • Poglavlje 20: Preduzetništvo i industrijska politika
 • Poglavlje 21: Trans-evropske mreže
 • Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava – Rezultat Aneks
 • Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost – Rezultat Aneks
 • Poglavlje 25: Nauka i istraživanje
 • Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura
 • Poglavlje 27: Životna sredina
 • Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • Poglavlje 29: Carinska unija
 • Poglavlje 30: Spoljni odnosi
 • Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • Poglavlje 32: Finansijska kontrola
 • Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe
 • Poglavlje 34: Institucije
 • Poglavlje 35: Ostalo
Izveštaji o napretku