Organizaciona struktura

O organizacionoj strukturi

Programski savet

Sastavljen je od predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, koji koordiniraju radom Konventovih Radnih grupa. Sastav, nadležnosti, zadaci i način rada Programskog saveta definisani su Statutom i Poslovnikom o radu.

Članovi i Članice programskog saveta

 • Dušan Protić – Centar za evropske politike
 • Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija
 • Jelena Rančić – NALED
 • Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju
 • Vida Uzelac – Centar za evropske politike
 • Zlatko Stefanović – UNION
 • Slobodan Krstović – NALED
 • Nikola Marković – Društvo za informatiku Srbije
 • Valentina Ivanić – Evropski pokret u Srbiji
 • Zvezdan Kalmar – CEKOR
 • Lidija Radulović – Beogradski fond za političku izuzetnost
 • Sanja Filipović – Ekonomski institut
 • Jovana Spremo – YUCOM
 • Igor Bandović – BCBP
 • Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj
 • Dejan Krnjajić – Evropski pokret u Srbiji,
 • Marko Malović – koordinator Međusektorske radne grupe za ERP
 • Nataša Đereg – CEKOR
 • Bojana Todorović – ISAC fond
 • Kori Udovički – CEVES
 • Igor Novaković – ISAC fond
 • Dragiša Mijačić – InTER
 • Maja Stojanović – Građanske incijative
 • Srđan Majstorović – Centar za evropske politike
 • Nataša Gligorijević – Centar za održivi razvoj Srbije
 • Marijana Radovanović – CEVES
 • Velibor Tatić – CEVES

Samo jednu celinu ili poglavlje

Radne grupe

Čine organizacije civilnog društva odabrane prema kriterijumima ekspertize, reprezentativnosti, postojećim referencama i već formiranim mrežama. Glavna uloga radnih grupa je da prate, analiziraju i ocenjuju napredak u pregovorima sa EU u relevatnim poglavljima. Rad radnih grupa Konventa tematski prаti strukturu Prеgоvаrаčkih radnih grupа zа prеgоvоrе sа ЕU Vlade Republike Srbije. Takođe postoji mogućnost udruživanja u međusektorske radne grupe ili osnivanje jednu ili više podgrupa u skladu sa složenošću poglavlja koje prate.

Radne grupe po obimu i temama dele se na one koje u svom radu pokrivaju:

Samo jednu celinu ili poglavlja

Poglavlje 1 - Slobodno kretanje robe

Poglavlje 4 - Slobodno kretanje kapitala

Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Poglavlje 16 – Oporezivanje

Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura

Poglavlje 29 – Carinska unija

Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Poglavlje 35 – Ostala pitanja: normalizacija odnosa sa Prištinom

Dva i više poglavlja

Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika

Poglavlje 8 - Politika konkurencije i državna pomoć

Poglavlje 9 - Finansijske usluge

Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji

Poglavlje 14 - Transport

Poglavlje 15 - Energetika

Poglavlje 17 - Ekonomska politika i monetarna unija

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava

Poglavlje 20 – Industrijska politika i Mala i srednja preduzeća

Poglavlje 28 - Potrošači i zaštita zdravlja

Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Više od pet poglavlja

Poglavlje 5 - Javne nabavke

Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Poglavlje 13 - Ribarstvo

Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost ima 9 potpoglavlja

Poglavlje 27 – Životna sredina ima 10 potpoglavlja

Radne grupe sa više potpoglavlja su posebno izazovne za praćenje i evaluaciju, kako u smislu koordinacije i procesa usaglašavanja stavova među članicama, tako i u pogledu ekspertize. Radne grupe koncipiraju svoj rad i kreiraju programe potpuno autonomno. Aktivnosti i teme biraju prema kriterijumima:

 • obima i raznovrsnosti tema
 • “čvrstine pravnih tekovina EU” koje važe za njihovo poglavlje
 • osetljivosti/kontraverznosti poglavlja na koje je usmeren rad Radnih grupa

U nekima je uglavnom precizan i razvijen acquiss, u nekima je zastupljen soft acquiss, za neka poglavlja su zahtevi EU formulisani na nivou principa bez jasnih EU modela sa pozivanjem na standarde, dok se kod poglavlja 35 i 23 posebno razvija za Srbiju.

U posebno osetljiva poglavlja spadaju: 8, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 29, 31 i 35. Kao posebno značajna za razvoj zemlje ocenjena su poglavlja 10, 17, 20, 22, 25, 26 i 30.

Međusektorske grupe

Međusektorske
radne grupe

medjusektorske grupe
Sloboda izražavanja i medija
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Politički
kriterijumi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Berlinski
proces
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Program
ekonomskih reformi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Održivi razvoj
Pročitaj više