Program ekonomskih reformi

Radna grupa

MEĐUSEKTORSKA RADNA GRUPA ZA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2020-2022. GODINE

Uspešna ekonomija je neophodnost svakog društva. Razvoj društva je nemoguć bez održivog ekonomskog rasta. Rast ekonomije obezbeđuje razvoj svih ostalih segmenata društva. Do ulaska u EU Srbija mora da smanjuje jaz između naše privrede i privrede EU. Kada postanemo deo EU taj jaz mora da bude što je moguće manji. U skladu sa Strategijom EU o proširenju, sve države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU pripremaju Programe ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP). To je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama EU. Cilj dokumenta je priprema Republike Srbije za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora država članica EU. Izrađuje se svake godine kako bi obezbedio održiv i inkluzivni ekonomski rast.

Međusektorska radna grupa Nacionalnog konventa o EU za ERP obrazovana je 2015. Godine. Njen rad označava početak organizovanijeg učešća civilnog društva u ovom procesu.

Misija Međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa o EU za praćenje Programa ekonomskih reformi (ERP) je da prati i ostvari pozitivan doprinos u procesu izrade i implementacije svih pojedinačnih strukturnih reformi u sastavu ERP-a pružajući ekspertsku podršku i unoseći perspektivu građana u čitav proces.

Opšti ciljevi su:

   • Participacija OCD u praćenju sprovođenja prioritetnih reformi i davanju preporuka za naredni ciklus
   • Usklađivanje Programa ekonomskih reformi sa kriterijumima i merilima izraženim u odgovarajućim pregovaračkim poglavljima i preporukama Evropske komisije kroz komentare i sugestije predstavnicima Vlade RS
   • Postavljanje adekvatne prioritizacije predloženih strukturnih reformi u saglasju sa potrebama celokupne privrede i društva
   • Omogućavanje adekvatne predstavljenosti svih interesa u izradi Programa ekonomskih reformi sa naglaskom na nedovoljno zastupljene aktere ekonomske zajednice
   • Podsticanje šireg društvenog dijaloga i bolje informisanosti građana o temama Programa ekonomskih reformi
Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke i analizu programa ekonomskih regormi možete naći ovde.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke i analizu programa ekonomskih regormi možete naći u Knjizi preporuka za 2020. godinu (str. 463-485)

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Preporuke i analizu programa ekonomskih regormi možete naći u Knjizi preporuka za 2019. godinu (str. 343-352)

Članovi

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Jelena Stojović.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Duško Bodroža

Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj

Dušan Protić – CEP

Goran Nikolić – viši naučni saradnik

Igor Novaković – ISAC fond

Irena Đorđević – NALED

Ivan Sekulović – Fondacija Centar za demokratiju

Jelena Rančić – NALED

Lidija Radulović – BFPE

Mihajlo Đukić

Milica Anđelković – NALED

Miloš Božović – Evropski pokret u Srbiji

Miloš Milovanović – Evropski pokret u Srbiji

Miloš Janjić – CEP

Nataša Đereg – CEKOR

Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju

Nikola Marković – DIS

Ranka Miljenović – CEP

Sanja Filipović – Ekonomski institut

Slavica Kukolj – CEP

Slobodan Krstović – NALED

Svetlana Popović

Valentina Ivanić – Kordinatorka Radne grupe za poglavlje 22

Velimir Lukić

Zvezdan Kalmar – CEKOR