Program ekonomskih reformi

Radna grupa

MEĐUSEKTORSKA RADNA GRUPA ZA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2020-2022. GODINE

Uspešna ekonomija je neophodnost svakog društva. Razvoj društva je nemoguć bez održivog ekonomskog rasta. Rast ekonomije obezbeđuje razvoj svih ostalih segmenata društva. Do ulaska u EU Srbija mora da smanjuje jaz između naše privrede i privrede EU. Kada postanemo deo EU taj jaz mora da bude što je moguće manji. U skladu sa Strategijom EU o proširenju, sve države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU pripremaju Programe ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP). To je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama EU. Cilj dokumenta je priprema Republike Srbije za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora država članica EU. Izrađuje se svake godine kako bi obezbedio održiv i inkluzivni ekonomski rast.

Međusektorska radna grupa Nacionalnog konventa o EU za ERP obrazovana je 2015. Godine. Njen rad označava početak organizovanijeg učešća civilnog društva u ovom procesu.

Misija Međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa o EU za praćenje Programa ekonomskih reformi (ERP) je da prati i ostvari pozitivan doprinos u procesu izrade i implementacije svih pojedinačnih strukturnih reformi u sastavu ERP-a pružajući ekspertsku podršku i unoseći perspektivu građana u čitav proces.

Opšti ciljevi su:

   • Participacija OCD u praćenju sprovođenja prioritetnih reformi i davanju preporuka za naredni ciklus
   • Usklađivanje Programa ekonomskih reformi sa kriterijumima i merilima izraženim u odgovarajućim pregovaračkim poglavljima i preporukama Evropske komisije kroz komentare i sugestije predstavnicima Vlade RS
   • Postavljanje adekvatne prioritizacije predloženih strukturnih reformi u saglasju sa potrebama celokupne privrede i društva
   • Omogućavanje adekvatne predstavljenosti svih interesa u izradi Programa ekonomskih reformi sa naglaskom na nedovoljno zastupljene aktere ekonomske zajednice
   • Podsticanje šireg društvenog dijaloga i bolje informisanosti građana o temama Programa ekonomskih reformi
Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke i analizu programa ekonomskih regormi možete naći u Knjizi preporuka za 2020. godinu (str. 463-485)

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Preporuke i analizu programa ekonomskih regormi možete naći u Knjizi preporuka za 2019. godinu (str. 343-352)

Članovi

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Marko Malović.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

doc. dr Duško Bodroža
Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj
Dušan Protić – CEP
dr Goran Nikolić – viši naučni saradnik
Igor Novaković – ISAC fond
Irena Đorđević – NALED
Ivan Sekulović – Fondacija Centar za demokratiju
Jelena Rančić – NALED
Lidija Radulović – BFPE
dr Mihajlo Đukić
Milica Anđelković – NALED
prof. dr Miloš Božović – Evropski pokret u Srbiji
Miloš Milovanović – Evropski pokret u Srbiji
Miloš Janjić – CEP
Nataša Đereg – CEKOR
Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju
Nikola Marković – DIS
Sanja Filipović – Ekonomski institut
prof. dr Svetlana Popović
Slobodan Krstović – NALED
prof. dr Velimir Lukić
Zvezdan Kalmar – CEKOR