Radne grupe

Radne grupe i poglavlja

Radne grupe

rg-ikonica
1. Slobodno
kretanje robe
rg-ikonica rg-ikonica
2. Slobodno kretanje
radnika
19. Socijalna politika i zapošljavanje
rg-ikonica
3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
rg-ikonica rg-ikonica
4. Slobodno kretanje kapitala
9. Finansijske usluge
rg-ikonica
5. Javne nabavke
rg-ikonica
6. Pravo privrednih društava
rg-ikonica
7. Pravo intelektualne svojine
rg-ikonica
8. Politika konkurencije
rg-ikonica
10. Informaciono
društvo i mediji
rg-ikonica rg-ikonica rg-ikonica
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj
12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
13. Ribarstvo
rg-ikonica
14. Transportna politika
21. Transevropske mreže
rg-ikonica
15. Energetika
rg-ikonica
16.Oporezivanje
rg-ikonica
17. Ekonomska i monetarna politika
rg-ikonica
20. Preduzetništvo i industrijska politika
rg-ikonica
22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
rg-ikonica
23. Pravosuđe i osnovna prava
rg-ikonica
24. Pravda, sloboda i bezbednost
rg-ikonica rg-ikonica
25. Nauka i istraživanje
26. Obrazovanje i kultura
rg-ikonica
27. Zaštita životne sredine
rg-ikonica
28. Zaštita potrošača i zdravlja
rg-ikonica
29. Carinska unija
rg-ikonica rg-ikonica
30. Ekonomski odnosi sa inostranstvom
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
rg-ikonica
32. Finansijska kontrola
rg-ikonica
33. Finansijske i budžetske odredbe
rg-ikonica
35. Ostala pitanja: Kosovo