Dokumenti Vlade Srbije

Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je na sastanku održanom 18. marta 2016. godine usvojio Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Privredne komore Srbije nakon dostavljanja Rezultata skrininga. Tekst Smernica je dogovoren u konsultacijama sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, organizacijama civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera, i predstavlja osnov za saradnju između pregovaračkih grupa i zainteresovanih aktera tokom pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Odluka o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima, maj 2021.

Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju obezbeđuje da se politički posvećeno i koherentno snažno usmerava proces pristupanja stvaranjem nacionalno neophodnih uslova za delovanje glavnog pregovarača Republike Srbije – ministra u Vladi nadležnog za evropske integracije, u vođenju pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Odluku možete preuzeti ovde.

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji možete preuzeti ovde.

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrining)

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrining) možete preuzeti ovde.