Knjige preporuka

Knjige preporuka

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2021.
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2020.
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2019.
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2017 /18.
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2016 /17
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/16
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/15
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015
Knjiga preporuka SlovakAid
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2008/09