Pregovaračke pozicije

Pregovaračke pozicije ključne su za vođenje pregovora unutar svih pregovaračkih poglavlja. U ovom dokumentu država kandidat za članstvo u EU navodi na koji način će pravna tekovina EU biti preuzeta i primenjena u okviru određenog poglavlja. Pregovaračke pozicije priremaju se i usvajaju unutar pregovaračkih struktura države kandidata. S druge strane, zemlje članice EU pripremaju svojuzajedničku poziciju za svako poglavlje. Zajedničke pozicije EU usvajaju se na Savetu EU. Pregovaračka poglavlja se otvaraju i zatvaraju na međuvladinim konferencijama a u skladu sa novom metodologijom u okviru šest pregovaračkih klastera.

Kako bi proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji bio što transparentniji, a glas civilnog društva uzet u obzir, Nacionalni konvent uključen je u procedure i odluke Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije. Uloga Nacionalnog konventa u pripremi pregovaračkih pozicija definisana je Odlukom Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

U Odluci se navodi da pre razmatranja predloga pregovaračke pozicije Odbor za evropske integracije obavezno razmatra predloge, priloge i preporuke predstavnika civilnog društva, odnosno Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Nacionalni konvent bio je uključen u razmatranje svih pregovaračkih pozicija koje su usvojene do danas.

Pregovaračke pozicije dostupne su samo za otvorena poglavlja

Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 2: Slobodno kretanje radnika

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 3: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 4: Slobodno kretanje kapitala

Poglavlje 5: Javne nabavke

Poglavlje 6: Pravo privrednih društava

Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

Poglavlje 8: Politika konkurencije

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 9: Finansijske usluge

Poglavlje 10: Informaciono društvo i mediji

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 12: Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 13: Ribarstvo

Poglavlje 14: Transportna politika

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 15: Energetika

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 16: Oporezivanje

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika

Poglavlje 18: Statistika

Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 20: Preduzetništvo i industrijska politika

Poglavlje 21: Trans-evropske mreže

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Poglavlje 25: Nauka i istraživanje

Poglavlje 26: Obrazovanje i kultura

Poglavlje 27: Životna sredina

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 29: Carinska unija

Poglavlje 30: Spoljni odnosi

Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 32: Finansijska kontrola

Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

Poglavlje 34: Institucije

   • Pregovaračka pozicija Republike Srbije
   • Zajednička pozicija Evropske unije

Poglavlje 35: Ostalo