Kriterijumi i prijava

Članstvo

O organizacionoj strukturi

Kriterijumi za članstvo

Organizacija ili koalicija organizacija postaje član radne grupe prijavom organizacije ili koalicije organizacija, koja imenuje svog predstavnika u radnu grupu.

Prijava se vrši elektronski na sajtu Nacionalnog konventa o EU.

Sekretarijat Konventa prijavu prosleđuje koordinatoru radne grupe koji prijavu prihvata ili odbija, a o tome obaveštava sve članove radne grupe periodično.

Član radne grupe se može postati i na predlog Koordinatora.

Član radne grupe može da bude i istaknuti pojedinac čija je stručnost u datom poglavlju dokaziva. Procedura prijave je ista kao i za organizacije.

Prijavljivanje za članstvo u radnim grupama