Galerija
Konferencija: Regionalni razvoj Srbije - Pametni regioni i pametna specijalizacija Sastanak Programskog saveta i COELA Sastanak NKEU & RSJP Neka pravda vlada regionom Sastanak sa ministrom za ravnomerni regionalni razvoj Edinom Đerlekom Dijalog sa predsednicom Vlade - Zakon o unutrašnjim poslovima Plenarna sednica Radni sastanak sa ministarkom za evropske integracije Sastanak Međusektorske RG za regionalnu saradnju Uloga pametne specijalizacije u stvaranju preduslova za razvoj NUTS II regiona u Srbiji Uručivanje Godišnjeg izveštaja Evropske komisije Sastanak Radne grupe za poglavlje 23 Sastanak Radne grupe za poglavlje 24 Doručak za medije Sastanak Radne grupe za poglavlje 28 Sednica Radne grupe za poglavlje 5 Sastanak Radne grupe za poglavlje 31 sa delegacijom Vlade Severne Makedonije Sastanak Radne grupe za poglavlje 23 Uloga pametne specijalizacije u stvaranju preduslova za održivi regionalni razvoj Škola održivog razvoja Sednica Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 Digitalizacija u mikro, malim i srednjim preduzećima Razmatranje pregovaračke pozicije za poglavlje 28 Radionica: IPARD Implementacija i planovi Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju Petnica - Škola održivog razvoja Radionica za lokalne medije - Čačak Radionica za lokalne organizacije civilnog društva - Sremska Mitrovica Radionica za lokalne organizacije civilnog društva - Valjevo