Platforma civilnog društva koja zastupa
interese građana i građanki Srbije u svim
fazama procesa evropskih integracija.

Naša misija je da pratimo, analiziramo i ocenjujemo napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Pročitaj više
Pandemija COVID-19

Istraživanja Nacionalnog konventa o EU 

O našoj misiji, viziji i ciljevima pristupanja

Zajedno sa više od 750 organizacija članica predstavljamo najveću organizovanu podršku.

Naša vizija je Srbija kao uređena država vladavine prava i socijalne pravde Srbija koja se ekonomski i društveno razvija u okvirima održivog razvoja, čuva kulturnu baštinu i stvara nove vrednosti kao članica Evropske unije.

Međusektorske grupe

Međusektorske radne grupe

medjusektorske grupe
Sloboda izražavanja i medija
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Politički
kriterijumi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Berlinski
proces
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Program
ekonomskih reformi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Međusektorska radna grupa za održivi razvoj
Pročitaj više

Knjige preporuka

Knjiga preporuka
Nacionalnog konventa