Platforma civilnog društva koja zastupa
interese građana i građanki Srbije u svim
fazama procesa evropskih integracija.

Naša misija je da pratimo, analiziramo i ocenjujemo napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Pročitaj više

Vesti i aktuelnosti

Aktuelne vesti i
dešavanja

Istraživanja Nacionalnog konventa o EU 

O našoj misiji, viziji i ciljevima pristupanja

Zajedno sa više od 750 organizacija članica predstavljamo najveću organizovanu podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju.

Naša vizija je Srbija kao uređena država vladavine prava i socijalne pravde, Srbija koja se ekonomski i društveno razvija u okvirima održivog razvoja, čuva kulturnu baštinu i stvara nove vrednosti kao članica Evropske unije.

Međusektorske radne grupe

medjusektorske grupe
Sloboda izražavanja i medija
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Politički kriterijumi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Regionalna saradnja
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Program ekonomskih reformi
Pročitaj više
medjusektorske grupe
Održivi razvoj
Pročitaj više

Knjiga preporuka
Nacionalnog konventa