Održivi razvoj

Radna grupa

Međusektorska radna grupa za održivi razvoj

Nema održivog razvoja bez ravnoteže potrošnje i obnavljanja prirodnih sistema. Tu ravnotrežu smo odavno poremetili i naša generacijska obaveza je da je ponovo uspostavimo. Naše potrebe moramo da zadovoljavamo ne ugrožavajući  prirodne sisteme i životnu sredinu, ne ugrožavajući mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održivi razvoj se najčešće dovodi u vezu sa zaštitom životne sredine, ali održivog razvoja nema ni bez ekonomske i socijalne održivosti i principa dobrog upravljanja svium resursima.

Osnovni cilj formiranja Međusektorske radne grupe za održivi razvoj je praćenje procesa implementacije ciljeva održivog razvoja i njihovog povezivanja sa poglavljima u procesu pristupanja Srbije Evroskoj uniji i usaglašavanja sa  nacionalnim razvojnim prioritetima.

Krajem 2019. godine Evropska komisija je predstavila Evropski zeleni dogovor, novu strategiju rasta koja je sastavni deo strategije EK za implementaciju Agende 2030 UN i ciljeva održivog razvoja. Ovim dokumentom Evropska unija se jasno opredelila da će sve aktivnosti i kreiranje budućih razvojnih politika biti u skladu sa ciljevima održivog razvoja, što je i preporuka za države kandidate za članstvo. Republika Srbija je trenutno u procesu formiranja institucionalnog okvira za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i postignut je konsenzus o sprovođenju ciljeva održivog razvoja kroz proces evropskih integracija.

Konvnet, kao jedinstvena platforma civilnog društva prepoznao je potrebu za formiranje Međusektorske radne grupe za održivi razvoj koja će na osnovu kapaciteta i ekspertize članova odgovoriti na neophodnost postojanja integralnog pristupa praćenja sprovođenja ciljeva održivog razvoja kroz proces evropskih integracija. Osnivanje Međusektorske radne grupe pokazuje spremnost Konventa da aktivno utiče na unapređenje javnih politika u RS uzimajući u obzir ekonomske, društvene i ekološke implikacije ciljeva održivog razvoja, i doprinosa institucionalnom okviru za sporvođenje COR čime se direktno i indirektno doprinosi napretku pregovaračkog procesa sa EU.

Strateški ciljevi Međusektorske radne grupe za održivi razvoj su:

  • Utvrđivanje međusobnih veza kao i potencijalne sinergije između tema iz oblasti održivog razvoja i predmeta pojedinačnih pregovaračkih poglavlja, odnosno aktivnosti drugih radnih grupa
  • Uključivanje u izradu Nacionalnog izveštaja o sprovođenju ciljeva održivog razvoja
  • Pokretanje inicijative za osnivanje Saveta za održivi razvoj Vlade Republike Srbije
  • Pokretanje inicijative za izradu i usvajanje Nacionalne strategije (održivog) razvoja – posebno je važna zbog definisanja indikatora održivog razvoja

U metodološkom smislu, međusektorska radna grupa će se uključiti aktivno u kreiranje i praćenje sporovođenja javnih politika koje su bazirane na ciljevima održivog razvoja i osiguraće da se uzme u obzir postojeća ekspertiza njenih članica u odnosu na bilo koju aktuelnu temu iz oblasti održivog razvoja.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke ove međusektorske radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke i zaključke ove međusektorske radne grupe možete naći u Knjizi preporuka za 2020. godinu (str. 529-545)

Članovi

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ SRBIJE (CORS)

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Međusektorskom radnom grupom za Održivi razvoj koordinira Nataša Gligorijević.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksa Simurdić – Evropski pokret u Srbiji Novi Sad
Aleksandar Vukalović
Andrija Pejović – Evropski pokret u Srbiji
Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj Srbije
Kori Udovički – CEVES
Lidija Radulović – BFPE
Milan Popović – Fondacija Ana i Vlade Divac
Miloš Milovanović – Evropski pokret u Srbiji
Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija
Nikola Božić – IS Petnica
Nikola Marković – Društvo za informatiku Srbiju
Sanja Filipović – Ekonomski institut