Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Radna grupa

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Pravni okvir ovoga poglavlja, u najvećoj meri, čine propisi koji se odnose na uspostavljanje nacionalnih pravila za sprovođenje programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj, Evropskog socijalnog fonda i Kohezionog fonda. Pored ovih fondova, u evropske strukturne i investicione fondove (ESI) spadaju i Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Evropski pomorski i ribarski fond, sa kojima se mora obezbediti koordinacija u planiranju i sprovođenju, a koji su deo pregovora u poglavljima 11 i 13. Pravila definišu način na koji se odobravaju i povlače sredstva evropskih fondova, kao i način kontrole sprovođenja odobrenih programa i projekata. Ova pravila odražavaju teritoriju organizacije svake od država članica ili budućih članica.

O ovim programima i projektima, njihovim ciljevima i visini dodeljenih sredstava, vode se pregovori sa Evropskom komisijom, ali njihovo sprovođenje je isključiva odgovornost zemlje članice ili buduće članice. U sprovođenju ovih programa mora se poštovati opšta pravna regulativa EU, kao što je ona u oblasti javnih nabavki, konkurencije i zaštite životne sredine. Buduća zemlja članica mora imati funkcionalan institucionalni okvir i dovoljan broj obučenih državnih službenika kako bi omogućila da planiranje, sprovođenje, nadzor i vrednovanje bude pouzdano, nepristrasno i sprovedeno uz najmanje troškove sa stanovišta upravljanja i finansijske kontrole.

Pravne tekovine EU u Poglavlju 22 ne zahtevaju transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo, ali zemlje kandidati moraju da imaju odgovarajući pravni okvir za realizaciju konkretnih odredbi u ovoj oblasti.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke radne grupe date su kroz matricu napretka u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 22 (strane 224-240 Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU)

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Preporuke radne grupe date su kroz matricu napretka u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 22 (strane 190-198 Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU)

Članovi

EVROPSKI POKRET U SRBIJI (EPUS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama. EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.rukovodilac radne grupe

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Gordana Lazarević je dugi niz godina zauzimala ključne pozicije u javnim službama. U periodu 2000-2010 bila je pomoćnik ministra koji je rukovodio planiranjem, pripremom i sprovođenjem projekata bilateralne razvojne pomoći i pomoći Evropske unije. Njene obaveze obuhvatale su koordinaciju rada ministarstava i drugih državnih institucija u pripremi programa i projekata koje će finansirati iz sredstava inostrane pomoći, pripremanje višegodišnjih planskih dokumenta, kao što su potrebe Republike Srbije za donatorskom pomoći, rad na ekonomskim i finansijskim propisima, upravljanje dugovanjima, kao i saradnju sa međunarodnim finansijskim organizacijama (Međunarodnim monetarnim fondom, Međunarodnom bankom za rekonstrukciju i razvoj, Evropskom investicionom bankom) i Evropskom unijom. Bila je nacionalni koordinator preko-graničnih programa u Srbiji (CBC programi). Sarađivala je sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) u radu prvog Nacionalnog konventa.

Danas radi kao individualni konsultant na različitim poslovima u zemlji i inostranstvu (istraživanja, razvoj državne uprave, evaluacija projekata, finansijsko i poslovno savetovanje, organizaciona i savetodavna podrška organizacijama civilnog društva, različite obuke). Sarađuje sa EC, SDC, SIDA, GIZ, ADA, UNOPS, različitim državnim institucijama i drugim organizacijama. Više puta je bila mentorka u programu Podeli svoje znanje čiji je cilj da uspešne i stručne liderke iz različitih profesija podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja i tako doprinesu stvaranju prilika za unapređenje karijera mladih žena i promena u pogledu na karijeru i napredovanje mladih žena.

Objavljivala je članke i komentare u stručnim časopisima, prevode, priloge za studije i sarađivala sa EPUS-om u pripremi različitih publikacija koje se odnose na planiranje korišćenja i sprovođenja fondova EU, u časopisima Ekonomist magazin i Ekonomska politika.

Dobitnica je nagrade Evropskog pokreta u Srbiji za najveći individualni doprinos evropskim integracijama – Evropljanin 2005.

Volonter je u organizaciji Živimo zajedno koja zapošljava i vodi brigu o osobama sa invaliditetom.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Ana Ilić – NALED

Ljubica Mesaroš – PANONREG

Mihajlo Gajić – LIBEK, Lokalna kuća

Milan Stefanović – Protecta

Sena Marić – CEP

Stanka Parać – Centar lokalne demokratije

Vladan Jeremić – RARIS

Ibarski Kolašin