Doručak sa medijima

10:30 13:30
Valjevo
27
Jun

Doručak sa medijima

10:30 13:30
Valjevo

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje doručak sa medijima u ponedeljak 27. juna 2022. godine s početkom u 10:30. U fokusu će biti aktuelna pitanja koja proizilaze iz procesa pristupanjanja Srbije Evropskoj uniji. Koji su glavni uzroci stagnacije Srbije na putu ka Evropskoj uniji? Kakvo je realno stanje u oblastima i poglavljima od ključnog značaja za ubrzanje procesa pristupanja Evropskoj uniji? Šta su stavovi Vlade a šta civilnog društva po pitanju demokratije i vladavine prava? Kako civilno društvo vidi posledice ukrajinske krize po proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji?

Događaj se organizuje u okviru projekta „Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o EU“ koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Agenda and Schedule

Ocena napretka i perspektive daljih pregovora Srbije sa Evropskom unijom – predstavljanje ključnih preporuka Nacionalnog konventa 11:00-12:00 Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU koordinatori Radnih grupa Nacionalnog konventa o EU
Izveštavanje o procesu evropskih integracija – izazovi i dobre prakse 12:00-14:00 Nebojša Andrić, ekspert za komunikacije, Agencija za konsalting „Agit Art“
Diskusija 14:00-14:30

Details

Event Category: