Komentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i nacionalne odbrane

20 June 2018, Comments: 0

logo-ISAC

20. jun 2018. godine

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o EU, uz podršku drugih radnih grupa NKEU, izradila je komentare na nacrte strategija nacionalne bezbednosti i odbrane u kojima se dubinski analiziraju razliciti elementi ovih dokumenata i navode ključna pitanja i izazove. Ceo proces je sproveden u kontekstu javne rasprave oko ova dva dokumenta koju je Vlada inicirala sredinom aprila 2018. godine.

 

Komentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i nacionalne odbrane (u PDF formatu, 1,7 MB )