Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Članovi  Dokumenta  Materijali

 

Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija

4. novembar 2016. godine

Građanske inicijative, kao kooridinatori Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, objavile su analizu  “Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”. Ovaj dokument biće polazna osnova za dalje praćenje napretka u oblasti slobode medija.

(Pročitajte više)

Već se probijaju rokovi za primenu mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 “Pravosuđe i osnovna prava”

14. septembar 2016.

Lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji u Leskovcu bilo je domaćin održavanja radionice i debate Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na temu reforme pravosuđa i primene Akcionog plana za nedavno otvoreno Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“. Jedan od učesnika tribine u Leskovcu bio je Petar Žmak iz Građanskih inicijativa, koje koordiniraju nedavno formiranu Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije, koja se bavi prikupljanjem i upoređivanjem odredaba koja se tiču medija i zaštite novinara sadržanim u različitim pregovaračkim poglavljima, čime se do sada niko nije bavio.

(Pročitajte više)

Prijatelji Srbije u poseti Nacionalnom konventu o EU

8. jul 2016.

Na sastanku je rečeno da medijsku sliku Srbije karakteriše upitan kvalitet medijskih zakona, ekplozija vulgarnih, tabloidnih medija, te da su mediji skloni samocenzuri i da su novinari ugroženi. Predloženo je da se ova pitanja posebno tretiraju u godišnjem Izveštaju o napretku Evropske komisije. Najavljena je izrada nove medijske strategije, čime će se ova Međusektorska podgurpa NKEU posebno baviti.

(Pročitajte više)

Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije važan učesnik u pregovorima

3. jun 2016.

Prvi radni sastanak Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanje i medije održan je u četvrak, 2. juna. Koordinatorka Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanje i medije Maja Stojanović rekla je da je, pre svega, bitno da podgrupa okupi ljude koji se bave slobodom medija, ali i da učestvuje u radu ostalih grupa, kada je tema medija u pitanju.

(Pročitajte više)