Uncategorized @sr    Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije važan učesnik u pregovorima

Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije važan učesnik u pregovorima

3. jun 2016.Prvi radni sastanak Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanje i medije održan je u četvrak, 2. juna. Koordinatorka Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanje i medije Maja Stojanović rekla je da je, pre svega, bitno da podgrupa okupi ljude koji se bave slobodom medija, ali i da učestvuje u radu ostalih grupa, kada je tema medija u pitanju.Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević, kada je o ovoj podgrupi reč, smatra da treba insistirati na širini učešća i predlaže: „Novinarska i medijska udruženja moraju biti vaš sastavni deo. Tako ćete imati kritičnu masu i informacije. Neophodna je edukacija novinara u ovom segmentu i format treba i tako iskoristiti. Posla ulaska Srbije u EU, novinari će morati da poznaju tu materiju.“Evropska komisija je 1. decembra 2015. godine Srbiji dozvolila pristupanje programu Kreativne Evrope koji je namenjen medijima. Za sredstva iz ovog programa mogu da apliciraju svi koji su deo audio-vizuelnog sektora u Srbiji. Po mišljenju Saše Mirkovića, državnog sekretara i člana Pregovaračke grupe 10 Republike Srbije za domen medija, široj populaciji nije najjasnije koliki je uspeh pristupanje ovom programu. „Budući zadaci u oblasti informisanja biće izrada nove medijske strategije, nastavak dalje harmonizacije sa izmenama u evropskom zakonodavstu, obezbeđivanje tehničke podrške međunarodne zajednice u predstojećim procesima.“„Sve što može da doprinese uspešnom procesu pridruživanja, dobro je došlo“, kazao je Slobodan Arežina, član pregovaračkog tima, komentarišući značaj osnivanja ove međusektorske podgrupe. On je dodao da su važne promene koje će se pristupanjem u EU dogoditi, naročito u domenu medija, a da je manje bitno kada će se to dogoditi. „To što mi kroz proces pridruživanja stvaramo uslove za uspešnu medijsku praksu ne znači da će ona zaživeti na način kako je to predviđeno. To je mesto na kom je Nacionalni konvent dragocen.“Maja Stojanović najavila je da će 6. i 7. juna biti organizovana radionica za sve one koji žele da se uključe u rad ove podgrupe.Pogledajte galeriju fotografija sa sastanka.

Add Comment