Članovi

Koordinator:

Milan Antonijević, Kuća ljudskih prava

Članovi:

 1. Aleksandar Lojpur Pokret akcionara radnika i sindikata Srbije PARISS
 2. Aleksandra Ložić – Udruženje građana Europius
 3. Aleksandar Milijašević – Dijalog Valjevo
 4. Aleksandar Popov – Centar za regionalizam
 5. Aleksandar Prica – Asocijacija Duga
 6. Aleksandar Simurdić  Evropski pokret Novi Sad
 7. Aleksandar Stojanović – Centar za razvoj lokalnih sredina iz Kosovske Mitrovice
 8. Amel Kurbegović  NVO Prijatelji Brodareva
 9. Ana Toskić – Partneri za demokratske promene
 10. Biljana Stanojević – Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK
 11. Bobana Macanović – Autonomni ženski centar
 12. Bojan Petković  Alumni klub Pravosudne akademije
 13. Bojana Selaković – Građanske inicijative
 14. Borivoje Đorđević – Narodni parlament Leskovac
 15. Dane Pribić – Centar za razvoj demokratskog društva “Europolis”
 16. Danijela Stojković Jovanović – NVO Svet i Dunav
 17. Hartefakt Fond
 18. Dejan Marković – Forum Roma Srbije
 19. Dragan Đorđević – CHRIS Mreža
 20. Dragan Popović  Centar za praktičnu politiku
 21. Dušan Pokuševski  Beogradski centar za ljudska prava
 22. Fahrudin Kladničanin – Akademska inicijativa “Forum 10”
 23. Goran Mitrović – Narodni parlament Leskovac
 24. Gordana Stojanović – Udruženje multiple skleroze Vranje
 25. Izabela Kisić – Helsinški odbor za ljudska prava
 26. Jasmina Elesković – Udruženje pravnika “IUSTITIA”
 27. Jasmina Miković  PRAXIS
 28. Jelena Gajić – Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 29. Jelena Krstić – Fond za humanitarno pravo
 30. Jelena Vasiljević – Labris
 31. Jovana Krivokuća Milovanović – Forum mladih sa invaliditetom
 32. Jovanka Todorović – Gayten LGBT
 33. Katarina Đokić – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 34. Ljiljana Tekić Gavrilov – Zajedno Zajedno
 35. Maja Stojanović – Građanske inicijative
 36. Marija Demić  Centar za prava Romkinja Niš
 37. Marija Kostić – Univerzitet Singidunum
 38. Marina Matić Bošković – Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 39. Milan Janković – Udruženje studenata sa hendikepom
 40. Miodrag Nedeljković – Inicijativa za razvoj i saradnju
 41. Mirjana Bogdanović – Gej strejt alijansa GSA
 42. Mirjana Džuverović – Mreža organizacija za decu Srbije
 43. Miša Majić – Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS
 44. Nataša Đereg – Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR
 45. Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju
 46. Nataša Vukmirović – LINK PLUS
 47. Nedim Sejdinović – Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 48. Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija
 49. Nina Nicović – Asocijacije pravosudnih savetnika Srbije
 50. Omer Hadžiomerović – Društvo sudija Srbije
 51. Pavle Dimitrijević – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA
 52. Radovan Cicvarić – Užički centar za prava deteta
 53. Sanja Ćopić – Viktimološko društvo Srbije
 54. Saša Đorđević – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 55. Semiha Kačar – Sandžački odbor za ljudska prava
 56. Slađanka Milošević – Sindikat pravosuđa Srbije
 57. Snežana Ilić  Centar za razvoj civilnog društva
 58. Snežana Milčić – Zajedno Zajedno
 59. Stefan Šparavalo – Da se zna
 60. Strahinja Brajušković – NVO Civilnet
 61. Tamara Filipović Stevanović – Nezavisno udruženje novinara Srbije
 62. Vesna Nikolić-Ristanović – Viktimološko društvo Srbije
 63. Vesna Zorić – Egal NVO
 64. Višnja Šijačić – Fond za humanitarno pravo
 65. Vladimir Beljanski – Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS
 66. Vladimir Mihajlović  Centar za evropske politike
 67. Zlatko Mavrić – Sveti Spas, Udruženje građana za pomoć raseljenima sa KiM
 68. Zoran Gavrilović – Biro za društvena istraživanja BIRODI