Uncategorized @sr    Agencija za borbu protiv korupcije povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.

Agencija za borbu protiv korupcije povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.

30. oktobar 2014. godine

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost povodom određenih delova Nacrta Akcionog plana za poglavlje 23, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva pravde.

Iako je Agencija blagovremeno dostavila komentare na ovaj dokument, kao odgovor na preporuke iz skrining Izveštaja Evropske komisije, a na osnovu ekspertize i iskustva u četvorogodišnjoj primeni važećeg Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, komentari i prilozi koji su od suštinskog značaja za rad Agencije i njenu nezavisnost su izmenjeni ili izostavljeni. Ovako koncipiran Akcioni plan podriva nezavisnost Agencije i pokazuje nerazumevanje njene uloge i značaja, a naročito kada je reč o njenim kontrolnim i nadzornim ovlašćenjima.

Postojeći predlog Akcionog plana, kroz niz mera veštački uspostavlja nadzornu funkciju Ministarstva pravde u odnosu na Agenciju, počev od analize njenih nadležnosti, preko procene organizacione strukture Agencije, broja zaposlenih i nivoa njihove obučenosti, do praćenja primene Zakona o Agenciji (2.2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5. i 2.2.2.5).

Sa aspekta efikasnosti primene antikorupcijskih mera predloženi Akcioni plan je neprihvatljiv, jer s jedne strane predviđa aktivnosti koje su već urađene, dok s druge nepotrebno odlaže primenu antikorupcijskih mera predviđenih već postojećim dokumentima.

Tako, Akcioni plan predviđa izradu analize nadležnosti Agencije od strane Ministarstva pravde, iako je ovakva analiza već urađena i to od strane nezavisnog stručnjaka, uz podršku USAID/JRGA programa, i dostavljena Ministarstvu pravde, Ministarstvu finansija i Vladi još krajem 2013. godine, a sve postupajući po meri i u roku predviđenim Akcionim planom za borbu protiv korupcije.

Nadalje, Agencija je uzimajući u obzir navedenu analizu nezavisnog stručnjaka, mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije, kao i preporuke EU eksperata, izradila Model zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji je jula ove godine dostavljen Ministarstvu pravde, Vladi i Narodnoj skupštini. Predloženi Akcioni plan nepotrebno odlaže usvajanje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije za čak godinu dana u odnosu na rok predviđen Akcionim planom za sprovođenje Strategije, ignorišući više puta ponovljene preporuke iz EU Izveštaja o napretku Srbije.

Ovakav pristup definisanju budućih mera, aktivnosti i njihovih nosilaca ne pruža adekvatan osnov za zaštitu javnog interesa, smanjenje rizika od korupcije i poboljšanje efikasnosti rada Agencije.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Add Comment