Uncategorized @sr    Akcioni plan za pregovore u poljoprivredi početkom 2017. godine

Akcioni plan za pregovore u poljoprivredi početkom 2017. godine

22. decembar 2016. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poljoprivredu i ruralni razvoj, Bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, Ribarstvo (poglavlja 11, 12 i 13) sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS). Povod sastanka je bila prezentacija nacrta Akcionog plana za preuzimanje, usvajanje i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (Poglavlje 11).

Predstavnici Ministarstva i članovi Radne grupe saglasili su se oko neophodnosti razmene mišljenja i vođenja kontinuiranog dijaloga i saradnje u ovim oblastima. Posebno je istaknut značaj Akcionog plana za Poglavlje 11 koji predstavlja strateški važan dokument u razvoju i reformi sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji kao krajnji cilj ima potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivredne politike i ruralnog razvoja. Dodatno, usvajanje Akcionog plana je jedan od dva prelazna merila za otvaranje Poglavlja 11 u procesu pristupanja Republike Srbije EU.

Prvi deo sastanka je bio usmeren na veoma iscrpno predstavljanje sadržine nacrta Akcionog plana. U drugom delu sastanka, članovi Radne grupe su iznosili svoje preporuke, komentare i mišljenja predstavnicima MPZŽS.

Radna grupa za poglavlja 11, 12 i 13 će svoje komentare i preporuke u pisanoj formi dostaviti Ministarstvu u toku sledeće nedelje.

Add Comment