Uncategorized @sr    AP za Poglavlje 23- zaštita žrtava u krivičnom postupku

AP za Poglavlje 23- zaštita žrtava u krivičnom postupku

1. februar 2017. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je okrugli sto na temu „Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku,“ u cilju poboljšanja položaja žrtve u našem zakonodavstvu, što je predviđeno u okviru Poglavlja 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Učesnici okruglog stola ocenili su da je neophodno da posebno osetljive kategorije građana budu vidljivije u krivičnim postupcima, a uvođenje termina „žrtva“ umesto „oštećeni“ pomoćiće prepoznavanju razlike između pojmova žrtva silovanja i pokradena osoba, na primer.

Sastanak je moderirao Milan Antonijević, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati Poglavlje 23, a prisustvovali su predstavnici Državnog veća tužioca, Pravosudne akademije, Komiteta pravnika za ljudska prava i druga stručna javnost.

Add Comment