Saopštenje    Apel za uključivanje Zapadnog Balkana na plenarne debate Konferencije o budućnosti Evrope
The Future is Yours

Apel za uključivanje Zapadnog Balkana na plenarne debate Konferencije o budućnosti Evrope

U Evropskoj uniji u toku je Konferencija o budućnosti Evrope. Konferencija predstavlja značajnu inicijativu u kojoj bi svi – od građana preko udruženja civilnog društva do političkih organizacija i država članica EU – trebalo da se izjasne o tome u kakvoj Evropskoj uniji žele da žive. Evropski  parlament, Savet EU i Evropska komisije će u narednim mesecima  uključiti sve zainteresovane aktere i građane zemalja članica, sa ciljem da se, na proleće 2022. godine, formulišu smernice za institucionalnu reformu i ključne politike Evropske unije u budućnosti.

Konferencija o budućnosti Evrope bi trebalo da u prvom redu obnovi optimizam i veru u vrednosti koje su predstavljale osnov za nastanak evropske integracije i u koje i danas čvrsto verujemo: u demokratiju, u prava čoveka, uključujući  prava svake individue i svake manjinske zajednice, u mir i ljudsku solidarnost, u napredak koji treba da obezbedi sigurnu budućnost i prosperitet na našem kontinentu i našoj jedinoj planeti, ovoj ali i budućim generacijama.

Imajući u vidu da na Konferenciji o budućnosti Evrope nije predviđeno formalno učešće zemalja Zapadnog Balkana, Nacionalni konvent o EU (NKEU),  najšira mreža organizacija civilnog društva u Srbiji, posvećena evropskim integracijama Srbije i Zapadnog Balkana, upućuje vladama zemalja članica EU, Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu, i organizacijama civilnog društva u Evropskoj uniji Apel za uključivanje Zapadnog Balkana na plenarne debate Konferencije o budućnosti Evrope.

Imajući u vidu više puta javno iznesene stavove o strateškom interesu EU za integraciju Zapadnog Balkana, kao i sigurnu korist koju ona donosi i jednoj i drugoj strani, smatramo neophodnim da zemlje Zapadnog Balkana budu uključene u plenarno zasedanje Konferencije o budućnosti Evrope preko predstavnika svojih vlada i parlamenata. Njihovo učešće bilo bi od velikog značaja s obzirom da je reč pridruženim, tj. državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, čiji građani podržavaju proces integracije i očekuju da se proces  proširenje Evropske unije zaokruži njihovim prijemom i zato:

   • Pozivamo institucije EU koje predsedavaju Konferencijom, vlade država članica i vlade zemalja Zapadnog Balkana da dogovore način uključivanja vlada i parlamenata zemalja Zapadnog Balkana.
   • Pozivamo Vladu Republike Srbije da insistira na aktivnom uključivanju Republike Srbije u rad Konferencije o budućnosti Evrope i da predloži okvir učešća kroz dijalog sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i vladama zemalja članica EU, ali i sa civilnim društvom, kao i da podstakne vlade zemalja Zapadnog Balkana da upute zajednički predlog o modalitetu učešća Zapadnog Balkana na Konferenciji, kao i da o svojim potezima obaveštava javnost.
   • Pozivamo, takođe, organizacije civilnog društva u Evropskoj uniji i zemljama članicama, evropske mreže, sindikate i druge organizacije – koje će učestvovati na Konferenciji i motivisati evropske građane za razgovor o budućnosti EU kroz građanske panele – da upute poziv organizacijama civilnog društva Zapadnog Balkana da učestvuju na Konferenciji.
   • Pozivamo Vladu Srbije i Narodnu skupštinu Republike Srbije da iskoriste mehanizam Nacionalnog konventa o EU i omoguće aktivno učešće i doprinos građana Srbije u dijalogu o budućnosti Evrope i da prikupljene stavove, ideje i predloge proslede predsedavajućima Konferencije o budućnosti Evrope

Konferenciju o budućnosti Evrope vidimo kao važnu prekretnicu u razmatranju i utvrđivanju pravca razvoja Evropske unije. Sve krize s kojima smo se suočili poslednjih desetak godina pokazale su neophodnost da tražimo zajedničke odgovore. Sve politike koje su danas prioritetne u Evropskoj uniji, postale su prioritet i za građane na Zapadnom Balkanu – zelena agenda, energetska tranzicija, digitalizacija, ekonomski oporavak, migracije i dr. Poslednja u nizu, pandemija virusa Covid 19, ukazala nam je na neophodnu solidarnost, kako između EU i Zapadnog Balkana, tako i između zemalja u regionu. Problemi s kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, kao što su slabo funkcionisanje demokratskih institucija, vladavina prava i korupcija, spora energetska tranzicija i zagađenje životne sredine, takođe zahtevaju zajedničko delovanje EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Evropa u obliku Evropske unije predstavlja, koliko dalekosežan projekt, toliko i primer konkretnih dostignuća koja su vidljiva svakom građaninu. U svetu koji se sve brže menja, naša saradnja i integracija treba da budu način da se efikasno pripremimo i odgovorimo na izazove koje donosi sutrašnji svet.

Sve bliža zajednica naroda Evrope“ – tj. cele Evrope, još od samih početaka predstavlja osnovni razlog postojanja Evropskih zajednica i Evropske unije. Budućnost cele Evrope, a naročito Zapadnog Balkana u dobroj meri zavisi od uspešnosti, privlačnosti i dostignuća EU kojoj mi već duže vremena težimo.

Odsustvo zemalja Zapadnog Balkana sa Konferencije o budućnosti Evrope nije dobra poruka za građane Zapadnog Balkana i ne doprinosi osećaju pripadnosti Evropi iako je to i geografski, istorijski i kulturološki nepobitna činjenica. Posebno će to biti obeshrabrujuća i demotivišuća poruka za mladu generaciju koja je suočena sa nedostatkom perspektive i koja napušta ovaj region u potrazi za boljom budućnošću. Zadatak je svih nas da im pokažemo da i oni pripadaju generaciji mladih Evropljana, koja misli i ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti i svojim prioritetima. Sada.

Više o Konferenciji o budućnosti Evrope: https://futureu.europa.eu/?locale=en

Add Comment