Uncategorized @sr    Bilateralni skrining za Poglavlje 10 u Briselu 10. i 11. jula

Bilateralni skrining za Poglavlje 10 u Briselu 10. i 11. jula

08.07.2014

U okviru priprema Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, u Briselu će se 10. i 11. jula 2014. održati bilateralni skrining za pregovaračko poglavlje Informaciono društvo i mediji (podgrupa 10). Pregovaračko poglavlje 10 čine tri oblasti: Elektronske komunikacije, Informaciono društvo i Audio-vizuelna politika. Nosilac pregovaračke grupe je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Stoga u cilju pripreme za ovaj sastanak Vlada Republike Srbije je, na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, usvojila osnovu za učešće na bilateralnom skriningu koja sadrži i osnovne elemente poglavlja o kojem se pregovara. Ovu osnovu čine postignuti stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, podaci o sprovođenju i primeni propisa, institucionalni okvir i planovi u pogledu daljeg usklađivanja i primene propisa.

Pored predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, bilateralnom skriningu u Briselu, prisustvovaće i šef pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević, predstavnici Kancelarije za evropske intergacije, Misije RS u Briselu, Ministarstva kulture i iformisanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Regulatorne agencije za elektronske za komunikacije i poštanske usluge, kao i Republičke radiodifuzne agencije.

Izvor: seio.gov.rs

Add Comment