Uncategorized @sr    Brži internet zahvaljujući EU integracijama?

Brži internet zahvaljujući EU integracijama?

Strategija Digitalna agenda za Evropu iz 2010. godine predviđa da bi Srbija trebalo da dostigne standarde Evropske unije (EU) u oblasti informacionih tehnologija do 2020. godine, rečeno je na današnjem sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore Srbije i Unije u Pregovaračkom poglavlju 10 – Iformaciono društvo i mediji.„Ova Strategija predviđa širokopojasni pristup (internet koji omogućava velike brzine prenosa podataka) do 2020. godine. To podrazumeva da pristup internetu na teritoriji cele Srbije mora biti barem 30mb/s, ali i da treba raditi na tome da brzina protoka bude veća. Imajmo u vidu da je prosečna brzina interneta u EU preko 100mb/s,“ rekao je na sastanku drNebojša Vasiljević, ekspert u oblasti informacionih tehnologija.Strategija takođe predviđa da procenat korisnika interneta u jednoj zemlji bude najmanje 75%, što je znatno niže od trenutnog stanja u Srbiji, gde samo 48,5% koristi internet.Sastanku je prisustvovala i dr Irini Reljin, pomoćnica ministra za telekomunikacije, koja je sa učesnicima razgovarala na temu izrade Nacrta pregovaračke pozicije za ovo Poglavlje i o Izveštaju o skriningu, koji je Evropska komisija dostavilila Srbiji tek u septembru ove godine, iako je skrining urađen 2014. godine.„Glavne preporuke EU za Srbiju u oblasti informacionih tehnologija odnose se na nezavisnost regulatorne agencije i jačanje administrativnih kapaciteta u oblasti informacionih tehnologija,“ istakao je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije (DIS) i koordinator ove Radne grupe u okviru Konventa.Sastanku su prisustvovali i Verica Ignjatović, pomoćnica ministra za finansije, i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Sastanak je održan u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, a organizovali su ga Centar za evropske politike (CEP), Društvo za informatiku Srbije i NKEU.Sastanak je održan u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija. Jedna od prioritetnih strukturnih reformi u novom Programu ekonomskih reformi 2018-2020 je upravo i pristup internetu koji omogućava velike brzine prenosa podataka. Platformu su potpisale četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Centar za evropske politike i Fondacija Centar za demokratiju) sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u koordinaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u septembru ove godine.Izvor: Centar za evropske politike

Add Comment