Uncategorized @sr    Četvrta faza izrade Programa ekonomskih reformi 2018-2020 – objavljena Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi

Četvrta faza izrade Programa ekonomskih reformi 2018-2020 – objavljena Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi

Program ekonomskih reformi je jedan od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija Srbije i donosi se svake godine sa projekcijama za dve godine. On treba da ponudi okvir za vođenje ekonomskih politika kako bi se pospešio privredni rast i razvoj i obezbedila što veća konkurentnost nacionalne ekonomije.Trenutno je u toku izrada novog Programa ekonomskih reformi 2018-2020 i to četvrta faza, a to je upravo definisanje Preliminarne liste prioritetnih strukturnih reformi, posle čega sledi javna rasprava. Preliminarna lista sadrži 18 strukturnih reformi u devet oblasti, koje su u saglasnosti kako sa nacionalnim dokumentima, tako i sa svim dokumentima iz procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Takođe, prilikom sastavljanja Preliminarne liste prioritetnih strukturnih reformi ključne su bile smernice Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU. U formiranju Preliminarne liste učestvovala su sva resorna ministarstva preko ERP koordinatora.Preliminarna lista se stavlja na uvid javnosti do 24. novembra 2017. godine. Sve zainteresovane strane mogu da pošalju svoje komentare na Preliminarnu listu na e-mail adresu erp@mfin.gov.rs . Nacionalni konvent o Evropskoj uniji priložiće svoje preporuke i komentare na ERP, posebno one radne grupe koje se unutar NKEU bave ekonomskim politikama. Nacrt novog Programa ekonomskih reformi 2018-2020. biće stavljen na uvid javnosti, nakon čega sledi usvajanje od strane Vlade Republike Srbije i dostavljanje na uvid Evropskoj komisiji u januaru 2018. godine.Izvor: Republički sekretarijat za javne politike

Add Comment