Uncategorized @sr    Civilno društvo mora biti informisano i uključeno u pregovore

Civilno društvo mora biti informisano i uključeno u pregovore

31.01.2014

Održan je sastanak ministra bez portfelja zaduženog za evropske intergacije, Branka Ružića i predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK), institucije EU koja predstavlja organizovano civilno društvo na nivou EU.

Jonut Sibian, izvestilac EESK za Srbiju, čestitao je srpskim vlastima na otvaranju pregovora sa EU. Sibian je, takođe, istakao: „Da bi pregovori o pristupanju Srbije bili uspešani, civilno društvo u Srbiji mora biti informisano i uključeno u ovaj izazovan proces od samog početka. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva EU-Srbija, koji uskoro počinje rad i koji će okupljati članove EESK i predstavnike civilnog društva Srbije, imaće veoma važnu ulogu u ovom procesu“.Ministar Ružić je pozdravio nedavno usvojeno mišljenje EESK o ulozi civilnog društva u odnosima između EU i Srbije i naveo da su preporuke „konstruktivne i korisne za Srbiju i njeno društvo uopšte“.Tokom sastanka ministar Ružić je naglasio da će se imenovanjem predstavnika civilnog društva za učešće u Zajedničkom konsultativnom odboru civilnog društva EU-Srbija pružiti priliku predstavnicima civilnog društva, uklučujući društvene partnere, da učestvuju u istorijskom procesu pridruživanja Srbije EU. On je dodao i da srpski članovi ZKO treba da obuhvate istaknute predstavnike organizacija civilnih društava (OCD) koji mogu da doprinesu boljem razumevanju procesa EU integracija u srpskom društvu uopšte i doprinesu dodatnom legitimitetu tog procesa.Obe strane su se saglasile da prvi sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU-Srbija treba da bude održan nakon završetka parlamentarnih izbora u Srbiji.

Izvor: europa.rs

Add Comment