Uncategorized @sr    Civilno društvo upoznato sa detaljima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 5- Javne nabavke

Civilno društvo upoznato sa detaljima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 5- Javne nabavke

17. jul 2014.

Sastanak namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 5 (Javne nabavke), održan je 17. jula 2014. godine u Beogradu.

Skup, kojim su predsedavali prof. dr Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke i šef Pregovaračke grupe 5, održan je u zgradi Vlade Srbije.

Po rečima Tanje Miščević, ovaj skup je nastavak saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su pratile internet prenos eksplanatornog skrininga za Poglavlje 5, održano 21. marta 2014. godine i njihovo informisanje o detaljima bilateralnog skrininga koji je održan 13. maja u Briselu, a koji nije bio otvoren za širu javnost.

Ona je navela da Evropska komisija ima pozitivan stav u vezi sa ovim poglavljem i da bi ono moglo da bude među prvim otvorenim za pregovore, naglasivši da će u izradi pregovaračke pozicije za ovo poglavlje biti konsultovana i šira javnost, naročito Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, u okviru kojeg je formirana posebna grupa koja se bavi Poglavljem 5.

Imajući u vidu da se izveštaj sa skrininga za poglavlje 5 očekuje u oktobru ove godine, Miščevićeva je pozvala sve učesnike da se upoznaju sa izgledom i formom izveštaja sa skrininga za Poglavlje 32 (Finansijska kontrola), koji se nalazi na internet stranici Evropske komisije.

Predrag Jovanović je napomenu da je neophodno rešiti pitanje institucije odgovorne za ovo poglavlje i one koja je nadležna za predlaganje zakona i inicijativa u ovoj oblasti, kao i pitanja sprovođenja i nadzora nad sprovođenjem zakona. On je naglasio da se radi na izradi Strategije razvoja javnih nabavki i Akcionog plana za period do kraja 2015. godine. Prezentacije sa održanog bileteralnog skrininga može da se preuzme na internet prezentaciji Uprave za javne nabavke.

Predstavnici civilnog društva imali su priliku da postave pitanja predstavnicima pregovaračke grupe, a koja su od interesa za njihov rad. Među brojnim temama razgovaralo se o neophodnosti daljeg paralelnog usklađivanja za najavljenim izmenama u zakonodavstvu EU u ovoj oblasti, važnosti uvođenja termina ekonomski najpovoljnije cene, jasnog definisanja kriterijuma za utvrđivanje kvaliteta, definisanje centralnog registra svih ponuđača i važnosti uspostavljenog instituta negativnih referenci.

U razgovoru je naglašena potreba usklađivanja pravnog okvira u skladu sa principima socijalno odgovornih nabavki, inovacija i podrške malim i srednjim preduzećima. Iskazana je i nemogućnost dokazivanja postojanja korupcije još u samom procesu planiranja javnih nabavki, ali i nedostatku informacija i praćenja realizacije nabavki nakon potpisanih ugovora.

Predstavnici organizacija civilnog društva složili su se da najveći problem u postojećoj regulativi predstavlja zanemarivanje malih i srednjih preduzeća, budući da se za nabavke malih vrednosti u iznosu od 300.000-3.000.000 dinara naročito javlja problem nelojalne konkurencije i povećanja sive ekonomije.

Predstavnici Uprave za javnu nabavku najavili su od meseca septembra intenziviranje saradnje sa Privrednom komorom Srbije i drugom zainteresovanom javnošću radi poboljšanja položaja malih i srednjih preduzeća, povećanja konkurentnosti i zaposlenosti.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Add Comment